List do Efezjan. Rozdział 2

0
265

„On w swoim ciele z dwóch części uczynił jedno i obalił dzielący je mur wrogości. Uchylił Prawo przykazań zawartych w przepisach, aby z dwóch części stworzyć w sobie jednego nowego człowieka i wprowadzić pokój.”

Te dwie części o których mówi Paweł istnieją tylko w świecie podzielonym na: Żydów i pogan, zdrowych i trędowatych, chodzących do kościoła i tych, którzy wiarę praktykują w swojej codzienności, mówiących językami i tych, których charyzmatów nie widać…

Faktem jest, że te podziały nie odzwierciedlają prawdy o Bogu. Ich obalenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. On łączy ogień z wodą, grzeszników ze świętymi, to co słabe z tym, co nieśmiertelne, prozę życia z wiecznością…

Tylko patrząc na Jego życie możemy dostrzec prawdziwą, Boską jedność, zrozumiałą, bo realizowaną nie w Niebie, ale tu na ziemi. Jedność obalającą mury i dającą pokój.

Poprzedni artykułList do Efezjan. Rozdział 1
Następny artykułList do Efezjan. Rozdział 3