List do Hebrajczyków. Rozdział 10

0
172

Hbr 10,14 Przez tę jedną ofiarę uczynił bowiem na zawsze doskonałymi tych, którzy dostępują uświęcenia.

A potem dalej autor listu cytuje Jeremiasza 📖Hbr 10,16 Takie będzie przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach – mówi Pan: Moje prawa umieszczę w ich sercach i wypiszę je w ich umysłach…( por. Jer 31,34)

Bliżej mi do tego rozdziału, bo w ślad za tajemnicą wydarzeń duchowych idzie konkret odpowiedzi:
– obietnica nowej, życiodajnej drogi,
– zaproszenie do bliskości z Nim w szczerości serca i pełni zaufania,
– zachęta do trwania w niewzruszonej nadziei,
– zaproszenie do odpowiedzialności za siebie nawzajem w gorliwej miłości, dobrych uczynkach i do budowania wspólnoty przez wspólne zgromadzenia,
– wezwanie do wytrwałości, niezależnie od okoliczności.

Należymy do wiernych, którzy mają ocalić życie (por. Hbr 10,39) – czytam tu nie tylko o swojej duszy, ale każdej, do której zostałam posłana.

Przeczytaj dzisiejszy rozdział. Warto!

Poprzedni artykułList do Hebrajczyków. Rozdział 9
Następny artykułList do Hebrajczyków. Rozdział 11