List do Kolosan. Rozdział 1

0
237

Kol 1, 10- 14 Prowadźcie życie godne Pana, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoce we wszelkim dobrym dziele i wzrastając w poznawaniu Boga.Bądźcie w pełni umocnieni, zgodnie z potęgą Jego chwały, do wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. Z radością dziękujcie Ojcu, który dał wam zdolność do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. On wyrwał nas władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 

Najpiękniejsze życzenia, a jednocześnie najbardziej rozwijający plan na Nowy Rok.

🤔 Jakie owoce chcesz przynosić? Do których dobrych dzieł chcesz przyłożyć ręce i serce?

🤔 W jaki sposób wzrastać w poznawaniu Boga? I jak czerpać z Jego mocy, by okazywać cierpliwość i wytrwałość?

🤔 I jak chcesz świętować to, że masz udział w dziedzictwie świętych i królestwie światłości?

Stawiamy kolejne kroki na naszej drodze ku pełni, do której zaprasza nas Pan, Bóg, Ojciec, Zbawiciel. Współpracujemy z Nim, by wzrastać i rozszerzać zasięg Jego Miłości. Bardzo warto poszukać wraz z Nim na modlitwie tego, co Cię w tej współpracy wesprze…

Ja bardzo pragnę takiej współpracy… I jej efektów. I jest dla mnie ogromną zachętą, że na tej drodze mam Ją – Miriam Matkę i Królową, która nie tylko towarzyszy, ale i wspiera przykładem wierności, wytrwałości i zawierzenia.

Błogosławionego dnia!

Poprzedni artykułWprowadzenie do Listu do Kolosan – ks. Mariusz Rosik
Następny artykułHomilia 2.01.2022 – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Padre ks. Włodzimierz Wołyniec