List do Kolosan. Rozdział 2

0
487

Kol 2, 2-3 Niech ich serca doznają pociechy, aby zjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.

Cóż to za tajemnica?

Jest o niej mowa w pierwszym rozdziale: Kol 1, 27 Bóg zechciał im oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród narodów: jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały.

Ta tajemnica to krzepiące, umacniające, przemieniające światło na aktywną OBECNOŚĆ.

OBECNOŚĆ to środowisko nawrócenia, gotowości do zmiany, rozszerzenia serca do nadziei, przebaczania, rozumienia, towarzyszenia.

CZAS NA PRZYJMOWANIE TAKIEJ OBECNOŚCI I UWIELBIENIE JEJ 🥰🥰🥰!

Przeczytaj dziś! Warto!

Poprzedni artykułHomilia 2.01.2022 – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Padre ks. Włodzimierz Wołyniec
Następny artykułPost i Noc Modlitwy w Hallelu Jah – styczeń 2022