Diakonia ALPHA / Ewangelizacja

Wrocław

„A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” J 17,3

Jako diakonia ewangelizacji, pragniemy głosić Dobrą Nowinę, aż po krańce świata.

Odkąd odkryliśmy kursy Alpha, stały się one dla nas głównym narzędziem ewangelizacji. Organizujemy kurs Alpha w różnych przestrzeniach poza parafialnych, aby dotrzeć na peryferie z orędziem o zbawieniu.

Zapraszamy do niesamowitej przygody zarówno jako uczestnik jak i animator kursu, spróbuj a nie będziesz żałował.

Katarzyna Mazur

animatorka diakonii

Warszawa

CEL: Głoszenie Dobrej Nowiny

Głoszenie Dobrej Nowiny jest najważniejszą misją Kościoła, do której powołuje nas sam Chrystus słowami: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jako osoby, które doświadczają żywej relacji z Jezusem w Duchu Świętym i żyją nią, jesteśmy wręcz przymuszeni, aby dzielić się naszym doświadczeniem.

Kurs Alpha jest dla nas narzędziem ewangelizacji. Dzięki niemu dajemy zarówno sobie jak i zaproszonym gościom szansę na ubogacenie się doświadczeniem wiary, poznania różnych postaw, czy punktów widzenia, a przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem w miejscu, w którym on jest, a nie w miejscu w którym chcielibyśmy, aby już był. Staramy się, aby podczas spotkań panowała atmosfera akceptacji, otwartości i miłości do drugiego człowieka. Uczestnicy kursów Alpha mają okazje poznać żywy Kościół, który w miłości i pokorze staje w służbie drugiemu człowiekowi. Staramy się, aby zawsze towarzyszyła nam w tym naturalna radość, nawet jeżeli różnimy się w wyznawanych wartościach.

W czasie trwania kursu służymy jako organizatorzy, gospodarze i pomocnicy. Kiedy nie prowadzimy kursów spotykamy się raz w miesiącu na modlitwie, dzieleniu życiem i formacji.

Joanna Kwiatkowska

animatorka diakonii

W rzeczach koniecznych – jedność,
w sprawach wątpliwych – swoboda,
we wszystkim – miłość

Żona
matka pięciorga dzieci
Psycholożka
tutor

Piotr Kwiatkowski

animator diakonii

Stronie Śląskie

„Ubogacone” – formacja dla kobiet z parafii.

Agnieszka Serafin

animatorka diakonii