Diakonia małżeństw

Wrocław

Cel: Formacja i wsparcie małżeństw.

Spotkania odbywają się w grupach małżeńskich, raz w miesiącu. Jest to czas wspólnej modlitwy, wsparcia w trudnych sytuacjach oraz nawiązywania relacji.
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” Rdz 2,24

Małgorzata i Dariusz Chamerscy

Para animatorska