ENC - Europejska Sieć Wspólnot

Pragniemy jako Hallelu Jah budować relacje z innymi wspólnotami, dlatego od lat włączamy się w sieci wspólnot.

Do 2017 roku należeliśmy do sieci wspólnot Katolickiej Fraternii (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships), do której zostaliśmy zaproszeni dzięki kontaktom bp. Andrzeja Siemieniewskiego z fraternią.

Od 2022 należymy do Europejskiej Sieci Wspólnot (FB) .
Jest to przestrzeń współpracy z innymi wspólnotami, która daje nam szerokie spojrzenie na rzeczywistość Kościoła w całym świecie.

Sieć jest włączona bezpośrednio do służby CHARIS. Spotykamy się raz do roku (w listopadzie) na wspólnych międzynarodowych konferencjach. Również raz w roku liderzy lokalni mają swoje własne spotkania formacyjne. Ponadto ENC stworzyła nam możliwość współpracy naszej młodzieży z młodymi ENC w Europie.