Wrocław - Diakonia HandMade

Cel: Dbanie o domową atmosferę we wspólnocie

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Gal 5,13

Troszczymy się o:

  • Dekoracje w miejscach naszego przebywania
  • Symbole
  • Pamięć o naszych dobroczyńcach i przyjaciołach
  • Okolicznościowe warsztaty „hand made” dla członków Wspólnoty, sympatyków i gości

Elżbieta Filipkiewicz

animatorka diakonii

Żona
Matka trojga dzieci
Plastyczka

Warszawa - Diakonia Kreatywna

Diakonia kreatywna jest powołana, by wielbić Pana przez stwarzanie przyjaznej i twórczej atmosfery dla naszych spotkań z Bogiem i ze sobą nawzajem. Chcemy, aby przestrzeń, w której się modlimy, spotykamy na agapie czy prowadzimy kurs Alpha, była estetyczna i przyjazna dla wszystkich, by pobudzała nas do większej chwały Boga i pomagała w spotkaniu z Jezusem.

W tym celu członkowie diakonii zajmują się takimi praktycznymi czynnościami, jak:

  • donoszenie (sprzętu), dostrajanie (nagłośnienia i oświetlenia),
  • rozstawianie (świec i innych utensyliów), zakupy różności, wyszukiwanie żywych kwiatów do przystrojenia sali, itp., itd

Jolanta Adamiec

animatorka diakonii

Elżbieta Boguta

animatorka diakonii

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie

Żona
Mama
Babcia