Diakonia Uwielbienia

Wrocław

Żyć w uwielbieniu

Uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni ani podnoszenie rąk… To mówienie Bogu „tak” w każdej sytuacji życiowej… najmniejszej, najprostszej i tej największej… To oddawanie Bogu chwały w każdym momencie naszego życia niezależnie od naszych myśli, naszego samopoczucia i tego czy sprawy układają się po naszej myśli, czy nie!

Modlitwa uwielbienia jest trzonem wspólnoty Hallelu Jah, pragniemy żyć w uwielbieniu każdego dnia, poruszać się w jego rytmie. Wspólnie oddajemy Bogu Chwałę, przed Najświętszym Sakramentem, poprzez muzykę, taniec, śpiew.

Diakonia uwielbienia służy podczas spotkań modlitewnych i Eucharystii. Rozwijamy się duchowo i technicznie poprzez systematyczne spotkania na modlitwie, dzielenie się życiem z Bogiem i próby muzyczne.

Magdalena Podsiadło

animatorka diakonii

Warszawa

Psalm 34 (2-7)

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Chcemy wielbić Pana całym naszym codziennym życiem, a na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty pomagać innym spotkać się z Nim. Wierzymy, że w uwielbieniu nie chodzi tylko o piękny śpiew, ale o oddanie chwały Bogu, o głębokie doświadczenie Jego obecności, miłości i wszechmocy.

Spotykamy się raz w miesiącu, choć dążymy by spotykać się częściej. Wspólnie modlimy się, dzielimy życiem i staramy się doskonalić nasz warsztat muzyczny. W prowadzeniu modlitwy i jej oprawie muzycznej chętnie korzystamy z talentów wszystkich sióstr i braci z naszej Wspólnoty.

Bożena Cieślak – Osik

animatorka diakonii

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

szczęśliwa żona
spełniona matka 3 synów i babcia 2 wnuków
ukochana córeczka Pana

Magdalena Olechnowicz

animatorka diakonii

Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem

We wspólnocie od 2012 roku
Trener biznesu

Stronie Śląskie

Diakonia:

  • Prowadzi wtorkowe adoracje
  • Tworzy trzon scholi parafialnej

Anna Adamczewska

animatorka diakonii

Wrocław Złotniki

Cel: Żyć uwielbieniem

Uwielbienie to styl życia, to nie chwilowe uniesienia, bycie przy Bogu gdy jest nam dobrze i radośnie. To OFIARA. Nasza modlitwa uwielbienia jest jak ofiara kadzielna – modlitwa wznosząca się ku Najwyższemu, modlitwa płynąca nieustannie z naszych serc. I to niezależnie od tego co wewnątrz nas – słabości, grzechów, zwątpień, uniesień, porywów serca, ale też od tego co na zewnątrz – zgiełku, zabiegania, codzienności…

Diakonia uwielbienia jest odpowiedzialna za prowadzenie spotkań modlitewnych pod względem duchowym (prowadzenie uwielbienia) i muzycznym (śpiew).

Aby rozwijać się w służbie uwielbienia spotykamy się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dzieleniu się i formowanie naszych serc.

Małgorzata Kozłowska

animatorka diakonii