Stowarzyszenie Hallelu Jah

Stowarzyszenie Hallelu Jah działa jako prywatne stowarzyszenie wiernych zaaprobowane przez Metropolitę Wrocławskiego.

Nasze cele statutowe skupiają się na pozytywnym wpływie na społeczeństwo, w oparciu o nauki Kościoła Katolickiego. W ramach prawa świeckiego działamy jako stowarzyszenie, posiadamy także status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Hallelu Jah kładzie nacisk na realizację celów określonych w dokumencie Jana Pawła II, Christifideles laici. Jesteśmy zaangażowani w stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości. Odczuwamy odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej i pragniemy być autentycznymi świadkami Ewangelii. Wierzymy w znaczenie trwałej i autentycznej komunii, zarówno wewnątrz naszego Stowarzyszenia, jak i w relacjach z innymi. Nasze działania są zgodne z apostolskim celem Kościoła i dążymy do udziału w jego realizacji. Jesteśmy aktywni, by być obok innych i pomagać im w duchu Chrystusowym.

Władza w Stowarzyszeniu spoczywa w rękach:

  • Walnego Zgromadzenia Członków, w którego skład wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
  • Zarządu Stowarzyszenia
  • Komisji Rewizyjnej

Skład zarządu obecnej kadencji

Maciej Najwer

Prezes zarządu

Krzysztof Wierny

Zastępca prezesa

Karolina Palińska

Członek zarządu

Tomasz Piechnik

Członek zarządu

Pełniący jednocześnie funkcję Lidera Wspólnoty

Więcej informacji