Diakonia Miłosierdzia

Wrocław

Cel: Ewangelizacja i pomoc tym, których świat odrzucił

Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem. Pwt 15,7

Działalność i służba:

  • „Miłosierdzie bez granic”- akcja charytatywno-ewangelizacyjna dla ubogich i bezdomnych, parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
  • Formacja duchowa dla ubogich – parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
  • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Zakładu Poprawczego w Sadowicach
  • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu
  • Służba uliczna osobom bezdomnym i uzależnionym we Wrocławiu – ewangelizacja, towarzyszenie, pomoc

Marcin Blicharz

animator diakonii

Stronie Śląskie

Wsparcie i pomoc osobom chorym psychicznie oraz potrzebującym pomocy materialnej.

Anna Adamczewska

animatorka diakonii