O Hallelu Jah

Jesteśmy katolicką wspólnotą charyzmatyczną, która istnieje z powołania Bożego od 1983 roku.
Jesteśmy wspólnotą Przymierza, a naszymi filarami są:

  • Eucharystia

  • Uwielbienie

  • Ewangelizacja

  • Ekumenizm

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Ef 4,7

Wspólnota Hallelu Jah jest otwarta na każdego człowieka. Pragniemy, aby to miejsce służyło wzrostowi duchowemu i misji chrześcijańskiej. Jedyną opcją “polityczną” jest szukanie Królestwa Bożego.

Dlatego proponujemy drogę wzrostu duchowego każdemu człowiekowi, który pragnie być w Hallelu Jah:

Każdy dobrowolnie zobowiązuje się do członkostwa we Wspólnocie poprzez coroczne, powiedzenie wspólnocie “FIAT”, a w następnym kroku może zostać zaproszony do Przymierza Wspólnoty.

Członek Hallelu Jah podejmuje wysiłek tak, aby Wspólnota stała się miejscem osobistego spotkania człowieka z Bogiem Ojcem. Wspólnota powinna wpływać na uświęcenie naszych rodzin i nas samych. Poprzez nasze relacje chcemy budować rodzinę braci i sióstr w Panu Jezusie. Pragniemy, aby Wspólnota była czytelnym znakiem działania Ducha Świętego w Kościele Katolickim, dlatego każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do dawania czytelnego świadectwa swojej wiary w rodzinie, pracy, przestrzeni publicznej, aby był „światłem dla świata i solą ziemi” (por. Mt 5, 13-14).

Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka niezależnie od wieku, majątku czy pozycji społecznej. Ewangelizujemy głównie poprzez kursy ALPHA, ale również poprzez inne formy. Angażujemy się na rzecz osób wykluczonych, zniewolonych, ubogich, uchodźców.

Formalnie funkcjonujemy w Kościele Katolickim jako prywatne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Stowarzyszenie Hallelu Jah.

Od 2022 należymy do Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC). Jest to przestrzeń współpracy z innymi wspólnotami, która daje nam szerokie spojrzenie na rzeczywistość Kościoła w całym świecie. Sieć jest włączona bezpośrednio do służby CHARIS powołanej w 2019 roku przez papieża Franciszka.

Pragniemy odpowiadać na wezwania papieża oraz realizować wizję i natchnienia, które się objawiają w Kościele Katolickim, ku większej Chwale Bożej. Współpracujemy lokalnie z naszą diecezją i modlimy się za nasze miasto z braćmi i siostrami z innych denominacji. Powierzamy się opiece Maryi, Matce Naszego Pana, aby wypraszała nam łaski, których potrzebujemy.