Członkostwo

Po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie i inni nawróceni zaczęli tworzyć chrześcijańskie wspólnoty.

Jezus obiecuje swoją obecność nie tylko pojedynczym ludziom, ale w szczególny sposób tym, którzy się gromadzą. Powinniśmy być gotowi do poszukiwania relacji i takiego przeorganizowania życia, aby przeżywać je w kontakcie z innymi chrześcijanami.

Wspólnota Hallelu Jah jest otwarta na każdego człowieka. Pragniemy, aby to miejsce służyło wzrostowi duchowemu i misji chrześcijańskiej. Jedyną opcją “polityczną” jest szukanie Królestwa Bożego.

Dlatego proponujemy drogę wzrostu duchowego każdemu człowiekowi, który pragnie być w Hallelu Jah:

Każdy dobrowolnie zobowiązuje się do członkostwa we Wspólnocie poprzez coroczne, powiedzenie Wspólnocie „FIAT”, a w następnym kroku może zostać zaproszony do Przymierza Wspólnoty.

 

Zobowiązania FIAT

  • systematyczne uczestniczenie w życiu Wspólnoty: Msze Święte, spotkania modlitewne i rekolekcje
  • codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego
  • finansowe wspieranie Wspólnoty Hallelu Jah
  • formacja w małej grupie lub diakonii
  • służba we Wspólnocie Hallelu Jah

PRZYMIERZE Hallelu Jah

Przymierze Hallelu Jah to wielki przywilej tego, że chcemy służyć Panu jeszcze mocniej i bardziej. Chcemy razem budować ten „Dom” jakim jest Wspólnota. Niech Duch Święty umacnia nas w wypełnianiu Jego woli.

Przypominamy zasady PRZYMIERZA:

  • Codziennej godzinnej modlitwy – „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Mt 26,40
  • Uczestnictwa we Mszy wspólnotowej i w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych – „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Mt 22,19 ; „Nie opuszczając wspólnych zebrań” Hbr 10,25
  • Posługi w diakoni lub jako animator w małej grupie – „… miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” Ga 5,13
  • Uczestnictwa minimum raz w roku w rekolekcjach letnich lub zimowych – „Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe” Ef 5,16 ; „Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego Słowa” Łk 10,39
  • Szczodrego wspierania finansowego Wspólnoty – ideałem jest coś więcej niż dziesięcina – „Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem! Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” 2 Kor 9,5-7

Przymierze jest na czas nieokreślony.