Bóg mówi

Słowo ze spotkania modlitewnego 28 stycznia 2021

0
1 Kor 7,1-16 1 Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć...

Słowo z rekolekcji zimowych #2 – 14 stycznia 2021

0
1 Krl 11,38-39 38 Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał postępować moimi...

Słowo z rekolekcji zimowych #1 – 14 stycznia 2021

0
Rdz 1,1-3 1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i...

Słowo ze spotkania modlitewnego 17 grudnia 2020

0
Ez 2,1-10 1 Rzekł On do mnie: «Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił»....

Słowo ze spotkania modlitewnego 10 grudnia 2020 – Rekolekcje adwentowe „W jedności”

0
1 Mch 5,63-64 63 A bohater, Juda, i jego bracia mieli bardzo wielką chwałę u całego...

Słowo ze spotkania modlitewnego 26 listopada 2020 – “CZAS POKUTY”

0
Mdr 2,23-24 23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 24...

Słowo ze spotkania modlitewnego 19 listopada 2020

0
Ps 59,10-11 10 Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią. 11 W...

Słowo ze spotkania modlitewnego 12 listopada 2020

0
Pnp 8,6 Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu Syr 2,1-3a 1 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj...

Słowo ze spotkania modlitewnego 5 listopada 2020

0
Ps 25,1-2a.10a Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, 2 mój Boże, Tobie ufam 10 Wszystkie ścieżki Pana -...

Słowo ze spotkania modlitewnego 29 października 2020

0
Ef 5,25 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie J...

Słowo ze spotkania modlitewnego 22 października 2020

0
Ps 46,2a.3 2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą (...) 3 Przeto się nie boimy, choćby...

Słowo ze spotkania modlitewnego 15 października 2020

0
Ef 1,1-10 - na tym fragmencie oparta cała modlitwa Ps 91,1-10 1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego...

Słowo ze spotkania modlitewnego 8 października 2020

0
Ps 105,4-5 3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! 4 Rozmyślajcie o Panu...

Słowo z postu i nocy modlitwy – październik 2020

0
Iz 45,18-25 18 Bo tak mówi PAN, Stwórca nieba, który jest jedynym Bogiem; który ziemię ukształtował, uczynił i...

Słowo ze spotkania modlitewnego 1 października 2020

0
Syr 18, 1-7 1 Ten, co żyje wiecznie, stworzył wszystko bez wyjątku, 2 Sam tylko Pan uznany...