Słowo z postu i nocy modlitwy – październik 2020

0
335

Iz 45,18-25
18 Bo tak mówi PAN, Stwórca nieba,
który jest jedynym Bogiem;
który ziemię ukształtował, uczynił i umocnił;
nie stworzył jej po to, aby była pustkowiem,
lecz przygotował ją do zamieszkania:
„Ja jestem PANEM i nie ma innego!
19Nie przemawiałem w ukryciu,
w jakimś ciemnym zakątku ziemi.
Nie mówiłem potomstwu Jakuba:
«Szukajcie Mnie na pustkowiu!».
Ja jestem PANEM, który mówi to, co sprawiedliwe,
i ogłasza to, co słuszne.
20Gromadźcie się i przychodźcie,
zbliżcie się razem, ocaleni spośród narodów!
Nierozumni są ci, którzy noszą swoje drewniane bożki
i modlą się do boga, który nie może zbawić.
21Ogłoście i przedstawcie dowody,
nawet naradźcie się wspólnie:
Kto dawno wszystko to przepowiedział
i już wcześniej ogłosił?
Czyż nie Ja, PAN?
Poza Mną nie ma żadnego boga!
Bóg sprawiedliwy i Zbawca oprócz Mnie nie istnieje!
22Zwróćcie się do Mnie, aby się zbawić, wszystkie krańce ziemi,
bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego!
23Przysięgam na siebie,
moje usta wypowiadają sprawiedliwość
i jest to nieodwołalne słowo.
Przede Mną zegnie się wszelkie kolano
i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!”.
24„Jedynie w PANU – mówić będą o Mnie –
jest bezmiar sprawiedliwości i mocy”.
Do Niego przyjdą wstydem okryci
wszyscy, którzy na Niego się złoszczą.
25W PANU wszyscy potomkowie Izraela
zostaną wyzwoleni i będą się chlubić».

,,Musicie być silni wiarą”

Poprzedni artykułPrezentacje diakonii Hallelu Jah Wrocław
Następny artykułSpotkanie modlitewne – wizja Wspólnoty