Czuwaj

Mam zaszczyt pokazać Wam jak to nasz szczep na próbie we wspólnocie HalleluJah zakończył próbę i został oficjalnie otwarty jako

Szczep Skautów Króla nr 12

Zaczęło się oczywiście od przygotowań, w których uczestniczyli też nasi skauci jak i instruktorzy:

Nie obyło się też bez spotkania z naszym Królem, bo w końcu jesteśmy jego skautami, w Jego sali tronowej, czyli na Eucharystii, którą celebrował nasz Padre:

No i jak na skautów przystało cała uroczystość odbyła się przy obrzędowym ognisku. Rozpoczęło się od procesji z pochodniami i przypomnieniem 8 praw, według których skauci króla żyją:

Potem Komendant Główny rozkazem zamknął próbę naszego szczepu i próbę na Skauta Króla komendanta szczepu odbierając od niego przyrzeczenie skautowe:

Przyszła też kolej na przyrzeczenia skautowe instruktorów:

i skautów:

Przemawiał do nas też nasz lider Tomek:

a błogosławił nam Padre:

A wszystko zakończyło się świętowaniem.

Pozdrawiam w Chrystusie

dh Krzysiek

Poprzedni artykułPost i Noc Modlitwy w Hallelu Jah – lipiec 2021
Następny artykułWprowadzenie do Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza – ks. Mariusz Rosik