Czuwaj!

Wielu z Was pewnie pamięta, jak w czasie trwania pandemii przeprowadziliśmy projekt adwentowy, którym było Drzewo Jessego. W tym roku chcielibyśmy zaproponować Wam kolejną edycję tego projektu. Dlatego zapraszamy do tego skautowego zadania / harcu zarówno rodziców jak i dzieci.

Dla tych co nie pamiętają, albo ich jeszcze z nami nie było, pozwolę sobie trochę ten nasz harc opisać.

Drzewo Jessego jest rodzajem aktywności przeprowadzanej przez dzieci (skautów) w domu wraz z rodzicami skupiającej w sobie wszystkie cztery aspekty życia: duchowy, społeczny, fizyczny i intelektualny. Nazwa pochodzi od fragmentu Pisma Świętego z księgi proroka Izajasza 11,1-2: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.” Chodzi tu oczywiście o osobę Jezusa Zbawiciela, który pochodził z rodu króla Dawida (syna Jessego). Drzewo Jessego prowadzi nas przez Dzieje Zbawienia, zaczynając od opisu Stworzenia Świata, poprzez wiele Biblijnych postaci jak Adam i Ewa, Abraham, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon, itd., aż do osoby Jezusa Chrystusa oraz pokazuje Jego osobę w tzw. Wielkich Antyfonach jako: Mądrość, Wodza Izraela, Korzeń Jessego, który wznosi się jako znak dla narodów, Klucz Dawida i Berło domu Izraela, Tego który otwiera, a nikt zamknąć nie zdoła, który zamyka a nikt nie otworzy, Blask Światłości Wieczystej i Słońce Sprawiedliwości, Króla Narodów, Emmanuela, Boga z nami, naszego Króla i Prawodawcę. Drzewo Jessego jest więc pomocne dla dzieci w przeżywaniu Adwentu i przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia.

Jak już było wspomniane projekt/harc zawiera wszystkie cztery aspekty życia: skupiającej w sobie wszystkie cztery aspekty życia: duchowy, społeczny, fizyczny i intelektualny.

Aspekt Intelektualny

W aspekcie intelektualnym dzieci spotykają się codziennie razem z rodzicami i czytają razem konkretny fragment Pisma Świętego przeznaczony na dany dzień. Młodsze dzieci słuchają czytanego fragmentu, starsze mogą czytać dany fragment lub jego część. Dla zaznaczenia, że Słowo Boże jest słodkie osoby, które nie czytają mogą spożywać coś słodkiego: czekoladkę, kawałek ciasta, itp.

Aspekt Duchowy

W aspekcie duchowym dzieci mają możliwość poznania postaci Biblijnych i zapowiedzi przyjścia Jezusa. Mają możliwość przemyślenia, dla starszych również przemedytowania fragmentów Pisma Świętego oraz pracy z Pismem Świętym w dowolny sposób. Może to być przepisanie fragmentu, który najbardziej się im spodobał lub utkwił w myślach. Może to być również zapisanie własnych przemyśleń na temat tego fragmentu. Młodszym dzieciom można dać do przeczytania lub pooglądania dodatkowo tzw. Biblii dla dzieci, gdzie te same fragmenty są przedstawione w przystępniejszy dla dzieci sposób. Warto, aby te przemyślenia i fragmenty Biblii były wpisywane w jeden zeszyt. Warto też całość zakończyć krótką modlitwą.

Aspekt Fizyczny

W aspekcie fizycznym dzieci wykonują jakieś prace manualne tj. ozdoby, które potem zawieszają na drzewku. Można również w zeszycie wykonać rysunek związany z danym fragmentem Pisma Świętego. Mile widziane są wszelkie nietypowe i kreatywne rozwiązania na wizualizację tych fragmentów. Ciekawym pomysłem jest też przed 01 grudnia włożenie gałęzi ściętych z drzewa owocowego do wody i wieszanie ozdób na tak wykonanym drzewie. Efektem dodatkowym jest to, że na Boże Narodzenie pojawią się kwiaty na tych gałęziach.

Aspekt Społeczny

Drzewko Jessego ma za zadania zgromadzić wokół stołu całą rodzinę: rodziców i dzieci, dlatego też ma wymiar społeczny i pozwala budować więzy rodzinne. Wymaga tego, aby rodzina znalazła czas, aby zasiąść razem i wykonać ćwiczenie codziennie co w dzisiejszym zabieganym Świecie jest coraz trudniejsze. Podczas tego czasu jest też sporo miejsca na zadawanie pytań i wyjaśnianie fragmentów Pisma Świętego, które miejscami może być trudne w zrozumieniu dla dzieci (zwłaszcza Stary Testament).

Przebieg:

Cała rodzina zasiada codziennie razem, najlepiej przy stole. Otwiera się Pismo Święte na danym fragmencie. Jedna osoba czyta, a pozostałe słuchają i mogą spożywać w tym czasie przygotowane słodycze. Dla większego efektu fragmenty do przeczytania (ich sygnatury) można przygotować w formie małych rozwijanych „zwojów” przypominających o tym, że dawniej Biblia była zapisywana na zwojach. Po przeczytaniu fragmentu każdy ma czas na przemyślenie, spisanie przemyśleń lub przepisanie fragmentów do zeszytu i wykonanie prac manualnych związanych z tym fragmentem. Jest to też czas na pytania dzieci i odpowiedzi rodziców. Wykonany symbol danego dnia zawiesza się na przygotowanym drzewku. Warto też całość zakończyć krótką wspólną modlitwą rodzinną.

Czas realizacji:

Codziennie od 1 grudnia do 24 grudnia. Można przedłużyć dokładając 2-3 postacie Biblijne, jeśli adwent zaczyna się przed 1 grudnia. Czas w ciągu dnia potrzebny na Drzewko Jessego to od 10 do 30 min. Dobór pory dnia pozostawia się rodzinie, aby pasowała wszystkim domownikom. Dobrze jest mieć jedną ustaloną porę, ale nie jest to konieczne.

Cytaty z Pisma Św:

Dzień 1 Stworzenie Rdz 1,1-31; 2,1-4
Dzień 2 Adam i Ewa Rdz 2,7-9.18-24
Dzień 3 Grzech pierworodny Rdz 3,1-7.23
Dzień 4 Noe Rdz 6,5-8.13-22; 7,17.23; 8,1.6-22
Dzień 5 Abraham Rdz 12,1-3
Dzień 6 Izaak Rdz 22, 1-14
Dzień 7 Jakub Rdz 25,1-34; 28,10-15
Dzień 8 Józef Rdz 37,1-36; 45,1-15
Dzień 9 Mojżesz Wj 2,1-10
Dzień 10 Samuel 1Sm 3,1-18
Dzień 11 Jesse 1Sm 16,1-13
Dzień 12 Dawid 1Sm 16,12-51
Dzień 13 Salomon 1Krl 3,5-14.16-28
Dzień 14 Józef Mt 1,18-25
Dzień 15 Maryja Rdz 3,15; Łk 1,26-38; Mt 1,18-25
Dzień 16 Jan Chrzciciel Mk 1,1-8
Wielkie Antyfony:
Dzień 17 O Mądrości Iz 11,2-3; 28-29
Dzień 18 O Panie (O Adonai) Iz 11, 4-5; 33,22
Dzień 19 O korzeniu Jessego Iz 11,1-10
Dzień 20 O kluczu Dawida Iz 9,6; 22,22
Dzień 21 O Wschodzie Iz 9,1
Dzień 22 O Królu Narodów Iz 2,4; 9,5
Dzień 23 O Emmanuelu Iz 7,14
Dzień 24 Narodzenie Pana Łk 2,1-20

Wielkie antyfony można ominąć i za to rozszerzyć genealogię Jezusa.

To co jesteście gotowi?

Ostatnim razem nagraliśmy małą instrukcję, którą też pozwolę sobie tutaj przytoczyć:

A jakby ktoś chciał sobie przypomnieć jak ten projekt się skończył ostatnim razem to niech zerknie tutaj:

Drzewo Jessego c.d.

Pozdrawiam w Chrystusie

dh Krzysiek

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 10
Następny artykułKsięga Syracha – rozdział 11