Apokalipsa św. Jana – rozdział 22

0
89

Ostanie rozdziały zostawiają nam kilka krzepiących zachęt, które z jednej strony pięknie domykają drogę Słowa Blisko Ciebie, a z drugiej wyposażają na kolejny etap formowania serc przez Słowo.

Jedną z nich jest CZUWANIE – WYTRWAŁOŚĆ Wierność w rozpoznanej na dany czas powołania dyscyplinie życia i służby Bożej.

📖 Ap 22,7.11 Oto wkrótce przyjdę. Szczęśliwy, kto strzeże słów proroctwa tej księgi”.
Krzywdziciel niech dalej krzywdzi, nieczysty niech jeszcze bardziej się brudzi, sprawiedliwy niech nadal postępuje sprawiedliwie, a święty niech uświęca się coraz bardziej.

📖 Mt 24,42-46 Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Wierny sługa
Kto jest tym wiernym i rozsądnym sługą, którego pan ustanowił nad swoimi domownikami, aby we właściwym czasie rozdawał im pożywienie? Szczęśliwy sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci.

📖 Ap 22,1-3 Anioł pokazał mi też rzekę wody życia, przejrzystej jak kryształ, która wypływa od tronu Boga i Baranka. Na środku placu miasta, pomiędzy brzegami rzeki rośnie drzewo życia rodzące owoce dwanaście razy. Wydaje ono owoc co miesiąc, a jego liście służą narodom jako lekarstwo.
I nie będzie już żadnego przekleństwa

Słowo domyka też dla nas obietnice nowego, przynoszącego owoce życia.
Nieufność i podejrzliwość, które zakiełkowały w człowieku pod drzewem poznania dobra i zła ( Księga Rodzaju) tracą swą moc w świątyni spotkania serc i przed tronem Boga i Baranka.
W Nowym Jeruzalem nie ma miejsca na nieufność i podejrzliwość – i względem Boga, i względem mieszkańców. I to łamie wszelkie przekleństwo podziału i oddzielenia, i przynosi uzdrowienie.

📖 Ef 2,19-22 Tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga.
Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu.

📖 Ap 22,16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam to poświadczył w Kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, świecącą Gwiazdą Poranną”.

Chwała Temu, który połączył historią zbawienia czasy przeszłe i przyszłe, który dokonał i dokonuje rzeczy nowej ( por. 📖 Ef 2,16 On pojednał z Bogiem obie części w jednym ciele przez krzyż, zabijając tę wrogość w sobie.), Jedynemu Bogu.

Nie wyrazimy naszej wdzięczności Temu, który objawiał nam Siebie przez te wszystkie rozdziały i dni, bo słów mamy za mało.
Jednak niech popłynie DZIĘKUJĘ sercem i słowem.

I Tobie, co czytasz rozdziały życia – DZIĘKI.

I Tobie, co czytasz dzielenie i zachęty Wiernej – DZIĘKI.

Ojej. Idzie nowe…

Błogosławionego dnia 😊

Przeczytaj DZIŚ 🙃

I jutro też przeczytaj SŁOWO 🙃

Ono jest zawsze blisko Ciebie.

Poprzedni artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 21
Następny artykułSłowo Blisko Ciebie – ZAKOŃCZENIE