Sprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia Hallelu Jah

Stowarzyszenie „Hallelu Jah” jako organizacja pożytku publicznego podlega corocznemu obowiązkowi sprawozdawczemu.

Ustawa o działalności pożytku art. 23 ust. 2a nakłada na organizacje pożytku obowiązek podania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego. Z kolei według ustawy o rachunkowości – sprawozdanie finansowe to dokument sporządzony w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie. Dokument taki jest praktycznie nieczytelny dla większości internautów (format XML), jednak aby spełnić wymogi prawa publikujemy go w wymaganej przepisami formie.

Sprawozdania umieszczane są w formie czytelnej w bazie sprawozdań OPP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe za ubiegły rok i lata poprzednie (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa) są w owej bazie dostępne TUTAJ (należy w rubryce KRS wpisać numer 0000283158 i kliknąć „znajdź”, a następnie wejść w wyszukany link).

Poprzedni artykułStatut Stowarzyszenia Hallelu Jah
Następny artykułJak zamówić intencję mszalną