Księga Psalmów. Psalm 38

0
256

(Ps 38,2-4)
Bóg jest dobry cały czas.

„Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” (Ps 34,9)
„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia” (Ps 86,5)
„Albowiem dobry jest Pan, łaska jego na wieki” (Ps 100,5)
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany, ani cienia zmienności” (Jk 1,17)

(Ps 38,5-9)
„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,21)

Z komentarza do Ps 38: „Ewangelia nie pozwala widzieć w każdej chorobie kary za osobiste grzechy”
„Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże.” (J9,2n)

(Ps 38,10.16)
„Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? (Ps 27,1)

(Ps 38,19.22-23)
„Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, zwracam moje oczy; do Ciebie się uciekam”

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 37
Następny artykułNarodziny Hani